top of page

„Cookie” Informácie

Na našej webovej stránke používame „cookie” (ďalej len „cookie”). Tieto súbory ukladajú
informácie do vášho webového prehliadača. K tomu je potrebný váš súhlas.
„Cookie“ používame v súlade so zákonom č. 2003 o elektronických komunikáciách, zákonom č. CVIII o elektronických obchodných službách a službách informačnej spoločnosti a v súlade s predpismi Európskej únie.
Webové stránky prevádzkované v krajinách Európskej únie musia získať súhlas používateľa na používanie „cookie“ a na ich ukladanie do počítača alebo do iného zariadenia používateľa.
1. Pravidlá používania „cookie“
Tieto pravidlá sa vzťahujú na „cookie“ webovej stránky pod názvom domény.
2. Čo sú „cookie“?
„Cookie“ sú malé súbory, obsahujúce písmená a čísla. „Cookie“ je nástroj pre výmenu informácií medzi webovým serverom a používateľovým prehliadačom. Tieto údaje nie sú spustiteľné, neobsahujú škodlivý softvér ani vírusy a nemôžu získať prístup k obsahu pevného disku používateľa.
3. Na čo sa používajú „cookie“?
Informácie odosielané pomocou „cookie“ umožňujú webovým prehliadačom ľahšie rozpoznať používateľov, takže dostanú relevantný a „prispôsobený“ obsah. Súbory cookie zjednodušujú prehľadávanie s ohľadom na požiadavky online bezpečnosti a relevantnú reklamu. Pomocou „cookie“ prevádzkovatelia webových stránok môžu vytvárať anonymné štatistiky o návštevnosti a správaní sa návštevníkov. Tieto údaje umožňujú tvorcom stránok lepšie prispôsobiť vzhľad a obsah stránky.
4. S akými „cookie“ sa môžete stretnúť?
Webové stránky môžu používať dva typy cookie:
- Dočasné „cookie“, ktoré zostávajú na zariadení, kým používateľ neopustí webovú stránku.
- Trvalé „cookie“, ktoré môžu ostať na zariadení v závislosti od nastavenia vášho webového prehliadača, buď dlhšie, alebo až do ich odstránenia používateľom.
- Cookie od tretích strán, ktoré tretie strany umiestnia do vášho prehliadača (napr. Google nAnalytics). Tieto sa môžu objaviť v prehliadači, ak navštívená webová stránka využíva služby tretích strán.
Nedostupné relačné (session-id) „cookie“:
Ich použitie je nevyhnutné pri navigácii na webovej stránke a na správne fungovanie jej funkcií. Bez akceptovania týchto cookie sa stránka alebo niektoré jej časti nemusia zobrazovať správne alebo vôbec.
Analytické alebo výkonnostné monitorovacie „cookie“: Pomáhajú rozlišovať návštevníkov webovej stránky a zhromažďovať údaje o tom, ako sa návštevníci správajú na stránke. Tieto „cookie“ napríklad zabezpečujú, aby si webová stránka zapamätala prihlasovanie v prípadoch, kedy si to používateľ žiada. Tieto údaje nezhromažďujú identifikovateľné informácie o vás, skladujú ich v agregovanej a anonymizovanej forme. (napríklad Google Analytics)
Funkčné „cookie“:
Ich úlohou je zlepšiť používateľský zážitok. Detegujú a ukladajú informácie o tom, akým zariadením ste otvorili webovú stránku, alebo aké údaje ste predtým zadali a požadovali ich uložiť: napríklad automatické prihlásenie, vybraný jazyk, zmeny v texte, písmo alebo iných prvkov stránky, ktoré ste urobili na základe vašich preferencií. Tieto „cookie“ nesledujú vašu činnosť na iných webových stránkach. Informácie, ktoré zhromažďujú, však môžu obsahovať osobné identifikačné údaje, ktoré ste zdieľali.
Cieľové alebo reklamné „cookie“:
Pomáhajú webovým stránkam poskytovať informácie (marketing), zodpovedajúce vašim záujmom. Na to je potrebný váš výslovný súhlas. Tieto „cookie“ zhromažďujú podrobnejšie informácie o vašich prehliadacích návykoch.
5. Obsahujú „cookie“ osobné údaje?
Väčšina „cookie“ neobsahuje osobné informácie a nie sú schopné identifikovať používateľov. Uložené údaje sú potrebné pre pohodlnejšie prehliadanie a sú uchovávané tak, aby neoprávnená osoba nemohla získať prístup k nim.
6. Prečo sú „cookie“ na internete dôležité?
Úlohou „cookie“ je spríjemniť používateľom prehľadávanie tým, že na základe prehľadávacích histórií prispôsobujú reklamy a obsah. Zakázaním alebo obmedzením „cookie“ sa niektoré webové stránky nemusia dať použiť. Zakázané alebo obmedzené „cookie“ však neznamenajú, že sa nezobrazia reklamy, ibaže zobrazené reklamy a obsah nie sú „prispôsobené“, teda nezodpovedajú potrebám a záujmom používateľa. Niekoľko príkladov použitia „cookie“:
- Zobrazenie obsahu, služieb a produktov prispôsobených potrebám používateľa.
- Ponúkanie ponúk vytvorených podľa záujmov používateľa.
- Zapamätanie si prihlásenia podľa vášho požiadavku (zostanete prihlásení).
- Zapamätanie si nastavení rodovej ochrany pre internetový obsah (family mode options, safe search functions).
- Obmedzenie frekvencie reklám; teda obmedzenie zobrazenia reklám na webovej stránke pre
používateľa.
- Zobrazenie relevantných reklám pre používateľa.
- Geocieľovanie
7. Bezpečnostné a údajové bezpečnostné faktory.
„Cookie“ nie sú vírusy ani škodlivý softvér. Pretože sú jednoduché textové súbory, nie sú spustiteľné a nemôžu byť považované za programy. Môže však nastať situácia, kedy obsahujú informácie skryté zlým úmyslom (malware), takže môžu fungovať ako špionážny softvér. Antivírusové programy môžu „cookie“ neustále odstraňovať.
Pretože zariadenie na internetové prehliadanie a webové servery neustále komunikujú a posielajú údaje vzájomne, ak by útočník (hacker) zasahoval do tohto procesu, mohol by získať informácie uložené „cookie“. Jedným z dôvodov môže byť nevhodné šifrovanie internetu (Wi-Fi). Ak hacker využije túto medzeru, môže získať informácie z „cookie“.
8. Správa „cookie“, ich odstránenie
„Cookie“ možno odstrániť alebo zakázať v používaných webových prehliadačoch. Prehliadače štandardne povoľujú umiestňovanie „cookie“. Túto funkciu môžete zakázať alebo existujúce „cookie“ odstrániť v nastaveniach prehliadača. Je tiež možné nastaviť prehliadač tak, aby vás informoval o odoslaní „cookie“ na zariadenie. Dôležité je však zdôrazniť, že zakázanie alebo obmedzenie týchto súborov môže znemožniť plynulé prehľadávanie a môže spôsobiť chyby vo funkcionalite webovej stránky.
- Nastavenia sú obvykle umiestnené v sekciách „Nastavenia“ alebo „Možnosti“ vášho prehliadača. Každý webový prehliadač je odlišný, preto pre vhodné nastavenia použite funkciu „Pomoc“ vášho prehliadača alebo nasledujte nasledujúce odkazy na úpravu nastavení „cookie“:

Nastavenia cookie v Internet Exploreri
Nastavenia cookie vo Firefoxe
Nastavenia cookie v Chrome
Nastavenia cookie v Safarí

- Ak chcete vypnúť „cookie“ od Google Analytics, môžete nainštalovať tzv. „Google Analytics plug-in“ do vášho prehliadača, ktorý zabráni odosielaniu informácií o vás na Google Analytics.
Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Google Analytics & Privacy alebo Google Principles and Policies

„Cookie” Informácie

CONTACT

Adresa

Maďarsko

6722 Szeged, Bécsi körút 23.A prízemie 1

Email

bottom of page